недеља

OSNOVNA ŠKOLA


  
ČASOVI ENGLESKOG JEZIKA
ZA OSNOVCE: 
     

1) Popravljanje loših ocena
2) Savladavanje novog gradiva
3) Priprema za kontrolne testove
4) Priprema za diktate
5) Usvajanje gramatike
6) Proširenje vokabulara
7) Priprema iz ostalih oblasti

Časovi engleskog jezika za osnovce imaju za cilj da osposobe učenike da što bolje koriste engleski jezik u svakodnevnim situacijama. Obrađujući teme iz raznoraznih oblasti, učenici će imati priliku da obogate svoj rečnik i steknu sigurnost i samouvrenost koju do sada nisu imali.

Nakon svakog časa učenici dobijaju i odgovarajući domaći zadatak kako bi do našeg sledećeg susreta što više provežbali i što bolje utvrdili obrađeno gradivo.

Za pripremu gradiva koristim savremenu inostranu literaturu (Oxford, Cambridge, Longman) ili literaturu koju Vi odaberete ukoliko Vam tako više odgovara.