недеља

POSLOVNI ENGLESKI

ČASOVI POSLOVNOG
ENGLESKOG JEZIKA:

Časovi poslovnog engleskog jezika su namenjeni svim osobama koje žele da poboljšaju svoje komunikacijske veštine na radnom mestu (sastanci, pregovori, prezentacije i slično) i svim osobama kojima je poslovni engleski neophodan radi dobijanja odgovarajućeg radnog mesta (poznavanje poslovnog engleskog kao preduslov).

Na časovima se možemo koncentisati na samo jednu konkretnu oblast koja Vam je najvažnija (za posao koji obavljate u Vašoj kompaniji), ili na više različitih oblasti (znanje primenjivo u raznim situacijama).

Za pripremu gradiva koristim savremenu inostranu literaturu (Oxford, Cambridge, Longman) ili literaturu koju Vi odaberete ukoliko Vam
tako više odgovara.