недеља

FAKULTET I PRIJEMNI ISPIT


ČASOVI ENGLESKOG
JEZIKA ZA STUDENTE:

1) Usvajanje gramatike.
2) Književnost.
3) Pomoć u pisanju eseja.
4) Priprema za diktat.
5) Pravilan izgovor i konverzacija.
6) Priprema iz ostalih oblasti u skladu sa Vašim potrebama.

Na časovima možemo koristiti Vašu literaturu (udžbenike, skripte
i slično) ili gradivo koje bih posebno pripremala za Vas na osnovu
Vašeg nivoa znanja.

PRIPREMANJE SREDNJOŠKOLACA
ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA
IZ ENGLESKOG JEZIKA:

Pripremanje srednjoškolaca za polaganje prijemnog ispita iz engleskog jezika na Filološkom fakultetu ili bilo kojem drugom fakultetu na kome se engleski jezik polaže na prijemnom ispitu.

Na časovima možemo koristiti literaturu koju ste dobili od strane fakulteta (zbirke zadataka i slično), ili gradivo koje bih posebno pripremala za
Vas na osnovu Vašeg nivoa znanja.