понедељак

KONVERZACIJA


ČASOVI KONVERZACIJE
NA ENGLESKOM JEZIKU:

Časovi konverzacije na engleskom jeziku su namenjeni svima onima koji žele da
aktiviraju i usavrše svoje prethodno stečeno znanje, unaprede svoje konverzacijske
veštine na engleskom jeziku, nauče kako da teorijsko znanje primene u praksi, osveže ili obogate vokabular, usavrše lakoću i tačnost izražavanja, i svima onima koji jednostavno žele da od samog početka nauče kako da pravilno i ispravno komuniciraju na engleskom jeziku. 

Na časovima se možemo koncentrisati na samo jednu konkretnu oblast koja Vam
je najvažnija (za koju Vam je engleski jezik neophodan) ili na više različitih oblasti (znanje primenjivo u različitim situacijama).

U skladu sa Vašim nivoom znanja i Vašim potrebama za svaki čas za Vas pripremam
odgovarajuće gradivo i odgovarajuće domaće zadatke.

Za pripremu gradiva koristim savremenu inostranu literaturu (Oxford, Cambridge, Longman) ili literaturu koju Vi odaberete ukoliko Vam tako više odgovara.